Ημερομηνία: 20/4/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                          
Καλύτερες θεραπευτικές δυνατότητες σε ψυχιατρικές και νευρολογικές παθήσεις με τη βοήθεια της φαρμακογονιδιωματικής και του προϊόντος NeuroPharmagen                            
     

neuropharmagenΗ AB-Biotics S.A Ισπανίας και η Melidonia Health Services Ltd έχουν θέσει στην κυκλοφορία από την 1η Φεβρουαρίου 2017 το προϊόν NeuroPharmagen. Το NeuroPharmagen, είναι διαγνωστικό εργαλείο το οποίο βοηθά τον κλινικό ιατρό να πάρει τις καλύτερες αποφάσεις όσο αφορά την επιλογή φαρμακευτικής αγωγής σε ψυχιατρικά και νευρολογικά περιστατικά, με βάση τα γενετικά χαρακτηριστικά του ασθενούς.

Παρά τις σημαντικές προόδους στη θεραπεία της κατάθλιψης, της σχιζοφρένειας, της επιληψίας, κλπ, μεγάλος αριθμός ασθενών, παρουσιάζει χαμηλή ή και μηδενική ανταπόκριση σε φάρμακα που ενδείκνυνται στη θεραπεία των παθήσεων αυτών.  Ακόμα πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν μη ανεκτές παρενέργειες σε αριθμό από αυτά.

Η φαρμακογονιδιωματική είναι η μελέτη των γενετικών χαρακτηριστικών του κάθε ασθενούς ούτως ώστε να διαφανεί κατά πόσο αυτά επηρεάζουν την ανταπόκρισή του στη θεραπεία με συγκεκριμένα φάρμακα. Οι φαρμακορυθμιστικοί οργανισμοί όπως ο FDA και η EMA, επιβάλλουν στους κατασκευαστές των καινούριων φαρμάκων, να παρέχουν πληροφορίες ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των φαρμάκων τους σε ασθενείς με συγκεκριμένα γενετικά  χαρακτηριστικά. Έχοντας αυτές τις κρίσιμες πληροφορίες στη διάθεσή του, ο ιατρός μπορεί να κάνει τις καλύτερες πια επιλογές ως προς το καταλληλότερο φάρμακο για τον ασθενή του, το οποίο θα μεγιστοποιεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα και θα μειώνει την πιθανότητα παρενεργειών.

Το διαγνωστικό εργαλείο NeuroPharmagen, εξετάζει όλες τις αναφορές των φαρμακορυθμιστικών οργανισμών και της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας για τα γενετικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου οργανισμού που επηρεάζουν την ανταπόκρισή του σε φάρμακα ψυχιατρικής και νευρολογίας (περιλαμβανομένου και του συνδρόμου υπεραντιδραστικότητας και ελλειμματικής προσοχής) και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στον ιατρό. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν την πιθανότητα ανταπόκρισης ή μη του ασθενούς σε συγκεκριμένο φάρμακο, την πιθανότητα παρενεργειών καθώς και την πιθανότητα αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα τα οποία ήδη παίρνει ο ασθενής.

Το NeuroPharmagen χρησιμοποιεί ως υλικό για το σχετικό γενετικό έλεγχο δείγμα σάλιου του ασθενή το οποίο αποστέλλεται στα εργαστήρια της AB Bioticς S.A. από την εταιρεία μας, αφού ο ιατρός υποβάλει σχετικό αίτημα μέσω του ειδικού διαδικτυακού χώρου της AB Biotics S.A. ή μέσω της εταιρείας μας. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον ιατρό σε 6 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή του δείγματος.   

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο www.melidonia.com.cy η www.neuropharmagen.com η να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 00357 22 741741,  Melidonia Health Services Ltd