Το ThinPrep Pap test, η εξέλιξη του κλασσικού τεστ Παπανικολάου τώρα και στην Κύπρο.
Ο έλεγχος Aptima HPV m-RNA γίνεται πια και την Κύπρο. 

thin prep

Η Melidonia Health Services ανακοινώνει τη διάθεση της εξέτασης ThinPrep® Pap test καθώς και της εξέτασης HPV m-RNA Aptima στη Κύπρο και την εφαρμογή τους από Κύπριους ιατρούς από την 1η Οκτωβρίου 2018.

Το κλασσικό τεστ Παπανικολάου (Παπ τεστ) από την εφαρμογή του, πριν περίπου 60 χρόνια, έχει βοηθήσει στα μέγιστα στην μείωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ενός καρκίνου που οφείλεται σε μόλυνση από τύπους του ιού HPV (ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων) υψηλού κινδύνου. Η μείωση αυτή επιτυγχάνεται χάρις στα προφυλακτικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν και φτάνει το 70% σε σύγκριση με τη προηγούμενη περίοδο. Παρ' όλα αυτά σαν τεχνική έχει κάποιους σοβαρούς περιορισμούς, όπως το σημαντικό ποσοστό ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων, δηλαδή το αποτέλεσμα να είναι αρνητικό αλλά η γυναίκα να έχει βλάβες που υποδηλώνουν ανάπτυξη καρκίνου .

Το ίδιο ισχύει και για  τα  ψευδώς θετικά ευρήματα του Παπ τεστ όπου συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, δηλ το αποτέλεσμα του Παπ τεστ είναι θετικό ενώ στην πραγματικότητα η γυναίκα είναι υγιής. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία σε μια γυναίκα, τόσο σε σωματικό επίπεδο όσο και σε ψυχολογικό αλλά και οικονομικό.

Η τεχνική ThinPrep® Pap test παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης της εξέτασης Παπ τεστ  με μεγαλύτερη διαγνωστική αξία. Κατ’ επέκταση βοηθά πολύ καλύτερα το γιατρό να εκτιμήσει τη πιθανότητα μια γυναίκα να κινδυνεύει από την ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ούτως ώστε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Η αξιοπιστία της τεχνικής επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το ThinPrep® Pap test είναι η μοναδική τέτοια τεχνική  που έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, FDA, για «αντικατάσταση του κλασσικού Παπ τεστ». Από την εφαρμογή του ThinPrep® Pap test το 1996 στις ΗΠΑ, η μείωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας έχει μειωθεί κατά 33% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο όπου χρησιμοποιείτο αποκλειστικά το κλασσικό Παπ τεστ.

Εξέταση για έλεγχο μόλυνσης από ιό υψηλού κινδύνου HPV

Η εξέταση  ελέγχου για μόλυνση από ιό υψηλού κινδύνου HPV (ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων) που προκαλεί το καρκίνο του τραχήλου της μήτρας δίνει συγκρίσιμα αποτελέσματα με το Παπ Τεστ ως προς τη δυνατότητα εκτίμησης του κινδύνου ανάπτυξης του. Υπάρχουν όμως διαφορετικές μέθοδοι ανίχνευσης του HPV. Η μέθοδος Aptima εντοπίζει την ενεργή μορφή όποιου τύπου ιού υψηλού κινδύνου HPV και αποτελεί τη καλύτερη μέθοδο γι’ αυτό το σκοπό. Η παρουσία ιού HPV σε μη ενεργή φάση μπορεί να μην είναι επικίνδυνη.

Ο συνδυασμός της εξέτασης ελέγχου για τους ιούς υψηλού κινδύνου HPV της μεθόδου Aptima μαζί με ThipPrep Pap test  ονομάζεται <co-testing> και φαίνεται να υπερέχει απέναντι στις άλλες μεθόδους προληπτικών εξετάσεων για τον εντοπισμό γυναικών που μπορεί να αναπτύξουν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Σε πλείστες πια διεθνείς οδηγίες για εξετάσεις ελέγχου για πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ο συνδυασμός του Παπτεστ με την εξέταση HPV θεωρείται σαν το πιο ισχυρό όπλο του γιατρού για να πάρει τη σωστή απόφαση ιδίως στα δύσκολα προς εκτίμηση περιστατικά.

Στόχος μας σαν Melidonia Health Services είναι να δώσουμε τόσο στο γιατρό όσο και στη γυναίκα τη δυνατότητα να πάρουν τη πιο σωστή απόφαση για την αντιμετώπιση μιας πιθανώς δύσκολης κατάστασης.

Από την άλλη διασφαλίζουμε πως και οι δύο θα νιώθουν απόλυτα ασφαλείς όταν όλα φαίνονται και είναι καλά.

Η γυναίκα μπορεί πια να μιλήσει με το γιατρό της, τόσο για το ThinPrep® Pap test όσο και για το Aptima m-RNA HPV test και να του ζητήσει στην επόμενη εξέτασή της να προτιμήσει αυτές τις εξετάσεις ελέγχου.